Inspiration til Karrierelæring

Karriere i Uniform er et gratis karriereevent som supplerer karrierelæring i gymnasiet. Arrangementerne er henvendt til 2.g, 3.g og 2. års HF.

Hvordan afvikles Karriere i Uniform?

Jeres gymnasium kan få et besøg af Karriere i Uniform. Der skal anvendes 5-7 klasselokaler ifm. afviklingen. Arrangementet afvikles med dialogbaseret oplæg i undervisningstiden. Der skal udelukkende afsættes ca. 3-4 timer ifm. arrangementet.

Disse uniformer kan besøge jer