Mød gymnasieeleverne med uniformen på

Hop i uniformen og kom i direkte dialog med gymnasielever og få øget optaget til jeres uddannelse og Karriere i Uniform. Hver elev deltager i 90 minutter med mødepligt i undervisningstiden.

Hvordan holder vi oplæg?

Et oplæg er dialogbaseret. Dvs. at der opfordres til at få eleverne i tale under oplægget. Der kan tages udgangspunkt i en konkret case, hvor eleverne får en fornemmelse fra fx hverdagen i uniform. Det anbefales, at der uddeles brochuremateriale under eller efter hvert oplæg.

Uniformer der potentielt kan deltage